1. Ana Sayfa
 2. Para Kazanmak
 3. Şahıs Şirketi Nasıl Açılır?

Şahıs Şirketi Nasıl Açılır?

Şahıs Şirketi Nasıl Açılır?

Şahıs şirketi ile rüyalarınızın gerçeğe dönüşmesi için şirket kurmaya karar verdiniz. Şahıs şirketi nasıl açılır? Nasıl Kurulur? Şahıs şirketi hangi vergileri öder? Kuruluş maliyetleri nelerdir? Gibi sorularınıza cevap veriyoruz.

Şirket kurmayı düşünenler ya da şirket çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen bireyler için başlangıç noktasında şahıs şirketleri ve bu şirketlerin türleridir. Şirket türleri hakkında net bir bilgiye sahip olmadan doğru adımların atılması oldukça zordur. Bu noktada Şahıs şirketi ve çeşitleri nelerdir? Şirket kurmak istediğinizde karşı karşıya kalacağınız maliyetler neler? gibi önemli soruların cevaplandırılması gerekir.  

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketi; ortak olanların sorumluluklarında sınırsız olduğu ve tüzel kişiliğe sahip şirket çeşitleridir. Belli sayıda ki kişilerin ortak ekonomik çıkarlar ile kurmuş oldukları ve almış oldukları sorumlulukların kişisel olarak kabul edildiği ortaklık türüne şahıs şirketi unvanı verilir. Şahıs şirketi tek bir kişi tarafından ya da az sayıda ki ortak ile kurulabilen ve genel olarak ortaklığın zor devredildiği şirket çeşididir. 

Şahıs şirketinde ortaklardan biri kendi ortaklık hissesini devretmek ya da satmak isterse diğer bütün ortakların onayını alması gerekir. Onay alınmayan durumlarda kişi kendi hissesini satamaz ya da devredemez. Bu şirket çeşidinde ortaklar gerçek kişilerden oluşur ve şirkete ait borçlardan tüm mal varlıkları ile sorumludurlar. Türk Ticaret Kanunu’ na göre şahıs şirketleri üç çeşittir; adi şirketler, kolektif şirketler ve komandit şirketler olarak sınıflanırlar. 

Şahıs Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Var Mıdır?

Şahıs şirketinin tüzel kişiliği vardır. Bu doğrultuda önemli olan hangi çeşit şahıs şirketi olduğuna bakılmalıdır. Eğer şirket çeşidi komandit ise ortakların biri tüzel kişiliğe sahiptir. Şirket türünüz adi şirket ise sahibinden bağımsız olması mümkün değildir. Yani, gerçek bir kişi ile kurulması gereklidir.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi kurmak için takip etmeniz bir takım adımlar bulunmaktadır. Bunlar;

 • İmza sirküsü, imza tescil beyannamesi, nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgâh bilgileri alınmalıdır.
 • Şirketin tescili yapılmalıdır.
 • Vergi hesap numarası alınması için başvuru yapılması.
 • Defter alınıp tasdik edilmeli.
 • Yoklama tutanağı düzenlenmeli.
 • Vergi hesap numarasının alınması
 • Yazar kasa levhası ve vergi levhası alınmalı.
 • Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgeleri basılmalı.
 • İlgili odaya kayıt yapılmalı.
 • İş yeri açmak ve çalıştırmak için ruhsat alınır, hafta tatili ruhsatı, hafta sonu ve bayramlarda çalışacaklar için senelik olarak alınır.
 • SGK işlemleri yapılmalı.
 • BAĞ-KUR işlemleri yapılmalı.

Şahıs şirketini kurdunuz, alış ve satışa başladınız gelir ve gideriniz de oluştu. İşletmeyi iyi yönetebilmenin ana kuralı gelir- gider takibi ve borç- alacak takibinin etkin bir şekilde gerçekleştirmekten geçiyor. 

Şahıs Şirketleri Hangi Vergileri Öder?

Şahıs şirketleri bir tüzel kişiliğe sahip olduğu için vergi dairesi için mükellef niteliği taşımaktadır. Bu neden ile kanun da belirlenen aralıklarla beyanname vererek vergi vermek durumundadırlar. 

Şahıs şirketlerinin ödediği vergi çeşitleri;

Damga vergisi: Damga Vergisi Kanunu’ na ekli 1 ve 2 sayılı liste de adı geçen kâğıtlar üzerinden elde edilen vergiye verilen addır. Her beyanname ile karşınıza çıkar, ancak vergi çıkmasa da damga vergisi ödemeniz zorunludur.

Stopaj Vergisi: Şahıs işletmeleri vergi kesintisi yapmak zorunda oldukları işlemler için muhtasar beyanname vermek zorundalar. İşverenler farklı konular üzerinden farklı oranlara sahip kesintiler yapar. Bu kesintiler aylık ya da üç aylık dönemler ile beyan edip ödemek ile yükümlüler. Bu kesintiler ise;

 • İşverenin çalışanlarına ödedikleri ücretler üzerinden en az %15 oranında olacak biçimde kestikleri gelir vergisi,
 • Kira ödemelerinden yapılacak %20 oranında gelir vergisi kesintisi,
 • Avukatlık, muhasebe gibi serbest meslekler için hizmet verenlerin ödedikleri ücretler üzerinden %20 oranında yapılan kesintiler.

      Katma Değer Vergisi

Şahıs şirketleri aylık dönemler üzerinden Katma Değer Vergisi Beyannamesi vermek ile yükümlüdür. Bu doğrultuda KDV dolaylı bir vergi türü olduğundan dolayı dönem içinde ki faaliyetler üzerinden gerekli hesaplar ile faturada belirtilmektedir. KDV, mal ya da hizmetin çeşidine göre oransal farklılıklar göstermektedir. Kanun, KDV oranlarını üç çeşit olarak belirlemiştir. Bunlar, %1, %8 ve %18 gibi farklı oranlara sahiptir. Bu doğrultuda oranların belirlenmesi mal ya da hizmetin alış ve satışları üzerinden kesilerek belirlenmektedir.

  Geçici Vergi

 Şahıs şirketlerinin ilgili olan dönemde elde ettikleri kar-zarar durumları üçer aylık dönemlerde ve Geçici Vergi Beyannamesi ile bildirilmektedir. Kâr beyanı    yapılmamış ise ödenen vergiler Yıllık Gelir ya da Kurumlar Vergisi’ nden kesilmektedir. Geçici vergi, şahıs şirketinin mutlaka ödemediği vergi çeşidinden biridir. 

Gelir vergisi mükellefleri geçici vergiyi %15 oranında ödemek ile yükümlü iken kurumlar vergisi mükellefleri %20 oranında geçici vergi öderler. 

Gelir Vergisi

Şahıs şirketi gelir vergisi mükellefidir. Her sene mart ayına kadar olan sürede önceki seneye ait mali kar- zararlarını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile öderler. Bu doğrultuda gelir vergisi artan orana bağlı dilime göre gerçekleştiğinden %15 ile % 35 gibi bir aralıkta farklılık göstermektedir.

Şahıs Şirketini Kurmanın Maliyeti Nedir?

Şirket kurmak için yapılan harcamalar göz önüne alındığında şahıs şirketleri maliyeti en uygun olan şirket türleri arasında yer alır. 

Şahıs şirketi kurarken gerekli olan belgeler şöyle sıralanmaktadır.

 • İki tane vesikalık fotoğraf
 • İş yeri kira anlaşması
 • İkametgâh belgesi
 • Vergi dairesi sözleşme damga vergisi
 • Şirket kuruluş servis bedeli
 • Noterden muhasebeci vekâleti
 • Noterden şahıs imza beyannamesi

Şirketin kuruluşu tamamlandıktan sonra ticari faaliyete başlamak için gerekli belgeler ve yapılması gereken giderler ise;

 • Fatura, irsaliye, makbuz
 • Kaşe 
 • Kira sözleşmesine ait damga vergisi
 • Yazar kasa
 • Meslek odasına kayıt

Şahıs şirketi kurmak için yerine getirmeniz gereken bir takım şartları sıraladık geriye kalan tek şey bunları bir araya getirerek şirketinizi kurmak ve faaliyete geçmek olacaktır. 

Yorum Yap

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yorum Yap

Yorumlar (1)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir